برای شرکت در مسابقه ابتدا ویدیوی زیر را مشاهده نمایید و سپس به سوالات زیر جواب دهید. به قید قرعه به 10 نفر از برگزیدگان انارستانی جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت