مسابقات اسکرچ (انتخابی جهانی)

دانلود دستورالعمل مسابقه اسکرچ مسابقه اسکرچ کیدکد شرایط تیم  گروه سنی : دانش آموزان دوره اول و دوم دبستان  تعداد…

150,000 تومان

مسابقات اینترنت اشیا (انتخابی جهانی)

مسابقه اینترنت اشیا کیدکد چیست؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری برای آنچه مهم…

15,000 تومان

مسابقات رباتیک (انتخابی جهانی)

دانلود دستورالعمل مسابقه رباتیک مسابقه رباتیک کیدکد چیست؟ رباتیک به عنوان یک علم پیشرو، در اغلب شاخه های علوم نقش…

150,000 تومان